sobota, 4 lutego 2012

Rok Nietoperza

Trwa  Rok Nietoperza 2011-2012 (Year of the Bat 2011-2012)!!! Na całym świecie doceniono nas i rolę jaką spełniamy. W naszej strefie klimatycznej odżywiamy się owadami i regulujemy ich liczebność. Bez nas byłoby o wiele więcej uciążliwych komarów! W strefie tropikalnej przyczyniamy się do zapylenia wielu roślin i tym samym pojawienia się owoców, z których wiele stanowi pożywienie ludzi i zwierząt. Jesteśmy jedynymi ssakami zdolnymi do aktywnego lotu. Dorównujemy ptakom. One podczas dnia łapią owady, a kiedy śpią - my rozpoczynamy łowy. W czasie polowania do zlokalizowania położenia i wielkości ofiary używamy echolokacji.  W tropikach posługujemy się doskonałym wzrokiem i węchem, aby wybrać dojrzałe owoce. W strefie umiarkowanej zimą brakuje owadów - okres ten przeżywamy dzięki hibernacji. Te nasze cechy i zdolności czynią nas zupełnie wyjątkowymi ale i tajemniczymi mieszkańcami Ziemi. W  Roku Nietoperza ujawniamy nasze tajemnice i staramy się obalać krzywdzące nas mity. Pomagają nam w tym przyrodnicy z wielu krajów. Wzajemne poznanie się może stać się początkiem przyjaźni między naszymi gatunkami. Wierzę, że ludzie i nietoperze mogą być przyjaciółmi.

Brak komentarzy: