czwartek, 28 marca 2013

Coraz więcej podkowców małych


Byłem bardzo ciekawy, o czym opowiadano na Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, która trwała od 22 do 24 marca w Krynicy – Zdrój. Wiedziałem już, że głównym tematem miał być realizowany projekt ochrony podkowca małego w Polsce. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura” z Wrocławia przedstawiło aktualną sytuację tego gatunku. Dobrą wiadomością jest fakt, że podkowców małych jest coraz więcej. W zimowych kryjówkach policzono ich 3000, a w letnich znaleziono 4000 samic. Jeśli dodać do tego samce, których powinna być podobna liczba, to populacja podkowca małego w Polsce może liczyć nawet 8000 osobników. Bardzo się ucieszyłem, że zagrożony gatunek nietoperza zwiększa swoją liczebność. Przykładem może być Jaskinia Ciemna w Ojcowskim Parku Narodowym. W tej kryjówce w latach 80-tych ubiegłego wieku znaleziono jedynie kilkanaście podkowców małych, a ostatnio aż 200. Jest to tym bardziej pocieszające, że Ojcowski Park Narodowy jako jedyny w Polsce ma w swoim herbie nietoperza. Badania telemetryczne podkowców potwierdziły jak ważne w krajobrazie są zadrzewienia i zakrzaczenia. Nietoperze te latają wzdłuż linii drzew i krzewów. Stąd trzeba chronić nie tylko ich letnie kryjówki na strychach, ale także pobliską roślinność. Jest to istotne także dla innych gatunków nietoperzy, które również wykorzystują aleje drzew i krzewów do orientacji w terenie oraz jako miejsca polowań. 

Podkowiec mały hibernujący w jaskini Ojcowskiego Parku Narodowego.
Fot. A. Bogdanowska

Brak komentarzy: