sobota, 14 lipca 2012

Herb i flaga z nietoperzem


Nietoperze bardzo rzadko pojawiają się w heraldyce. Nasze sylwetki widnieją co prawda w nielicznych herbach hiszpańskich, włoskich, niemieckich czy francuskich, ale nie były spotykane w polskich. I oto w styczniu 2011 roku pierwsza gmina w Polsce zdecydowała się właśnie na taką figurę heraldyczną. Gmina Piątnica w woj. podlaskim, w powiecie łomżyńskim jest więc jedyną w Polsce, która ma w herbie nietoperza i zarazem jedyną z fortem w herbie. Skąd taki pomysł?

Na przełomie XIX i XX wieku władze carskiej Rosji zbudowały umocnienia twierdzy Łomża w celu ochrony przeprawy przez rzekę Narew i ówczesnej stolicy guberni Łomży. Na prawym brzegu Narwi zbudowano trzy forty betonowo-ziemne (I, II, III) połączone podziemnymi korytarzami. Zespół tych trzech fortów rozciąga się półkolem wokół Piątnicy i tworzy przyczółek mostowy na przeciwnym brzegu rzeki niż Łomża. Umocnienia zachowane do dziś stały się ulubionym schronieniem dla nietoperzy. Mieszkańcy docenili naszą rolę w ograniczaniu ilości meszek i komarów, które lubią takie podmokłe tereny. Na terenie gminy zorganizowano warsztaty nietoperzowe i potwierdzono występowanie 9 gatunków nietoperzy. Część z mieszkańców zawiesiła na swoich posesjach budki dla nietoperzy. W uznaniu naszych zasług, a może także z czystej sympatii umieszczono sylwetkę czarnego nietoperza z rozpostartymi skrzydłami zarówno w herbie jak i na fladze gminy. 

Herb gminy Piątnica

Flaga gminy Piątnica

Brak komentarzy: