wtorek, 15 maja 2012

Rezerwat Meteoryt Morasko

Jak pisałem, od pewnego czasu mieszkam w dziupli starego dębu w rezerwacie Meteoryt Morasko na północy Poznania. To bardzo piękne miejsce, które często nazywa się przyrodniczą perłą tego miasta. Rezerwat utworzono tu w 1976 roku, aby chronić siedem kraterów meteorytowych i otaczający je las, a także pobliskie wzgórze, które jest najwyższą „górą” w środkowej Wielkopolsce.
Kratery powstały około 5 tys. lat temu, w wyniku upadku na Ziemię gościa z kosmosu. Siedem większych odłamków meteorytu upadło właśnie w to miejsce. Ich energia była tak wielka, że zderzając się z ziemią w ułamku sekundy wyparowały, a w wyniku tej eksplozji powstały kratery widoczne do dzisiaj. Odnaleziono tu także wiele mniejszych fragmenty meteorytów, których siła uderzenia była znacznie mniejsza, więc przetrwały tę katastrofę. Jest to jedyny rezerwat pochodzenia kosmicznego w Polsce i do tego jest łatwo dostępny, ponieważ mieści się w granicach miasta.
W 1995 roku Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” utworzyło tutaj ścieżkę przyrodniczą. Można więc połączyć przyjemne z pożytecznym i spacerując poznać budowę geologiczną terenu oraz ciekawe rośliny i zwierzęta. Zachęcam do zwiedzania rezerwatu zwłaszcza tych, którzy jeszcze tutaj nigdy nie dotarli. Jeśli będziecie tu późnym popołudniem, warto tuż przed zmrokiem wejść na szczyt Góry Moraskiej. Zobaczycie wówczas na tle nieba wiele wylatujących na polowanie nietoperzy (nie tylko ja uznałem, że jest to świetna letnia kwatera).

Brak komentarzy: