poniedziałek, 11 lutego 2013

Gdzie jeszcze śpią nietoperze ?


Wiecie już, że my nietoperze na zimę musimy znaleźć sobie odpowiednią kryjówkę i powinna ona spełniać pewne określone warunki. Ma chronić przed mrozami, ale nie może być w niej też zbyt ciepło. Powinna izolować od wiatru oraz zapewniać odpowiednią wilgotność. Takie warunki panują m.in. w fortyfikacjach, sztolniach, jaskiniach, piwnicach. Ale my nietoperze zimujemy również w miejscach, które nie są tak oczywiste. Spotkać nas można w studniach, tunelach czy dziuplach drzew. W budynkach śpimy nie tylko w piwnicach, ale także na strychach, w szczelinach czy przewodach wentylacyjnych. Ciekawe czy zgadniecie, jakie jeszcze schronienie wybrały sobie nietoperze na Warmii i Mazurach? Okazało się, że zasiedliły nic innego tylko kanały burzowe. Jeden z nich – kanał olsztyński o długości ok. 700 metrów – stał się nawet znaczącym zimowiskiem na tym terenie. Potwierdzono tu zimowanie kilku gatunków tych ssaków m.in. nocka rudego, nocka Natterera, mopka czy gacka brunatnego. Aby w przyszłości nic nie zagroziło istnieniu tego miejsca jako zimowej noclegowni dla nietoperzy, planuje się nawet objąć je jedną z form ochrony przyrody. Więcej na ten temat możecie przeczytać, jeśli klikniecie tutaj.

Brak komentarzy: